సమస్యలను పక్కన పెట్టి...వారిని ఖాళీ చేయడమే కేసీఆర్‌ పనయిపోయిందట!