కవితను కంగారుపెట్టిన నిజామాబాద్‌ ఎన్నికల మరో రికార్డు...