రాష్ట్రాన్ని గాలికొదిలేసి...టీఆర్‌ఎస్‌ ఏం చేస్తుంది...?