కేసీఆర్‌పై గుస్సవుతున్న హారీష్‌ అభిమానులు..ఎందుకో తెలుసా?