ప్రతిపక్షం కాదు...అసలు ఎన్నికలే లేకుండా చేస్తున్న కేసీఆర్‌...