కేబినెట్‌ విస్తరణ లేటు వల్ల జరిగిన నష్టం ఏంటో తెలుసా...?