' లక్ష్మీస్‌ ఎన్టీఆర్‌ 'పై పబ్లిక్‌ టాక్‌...చంద్రబాబు వింటే...