నిజామాబాద్‌ ఎంపీ స్థానానికి 1000 మంది రైతులు పోటీ అట!