వేల కోట్లు ఎగ్గొట్టిన నీరవ్‌ మోడీ ఇప్పుడేమంటున్నాడో తెలుసా...?