ర్యాంకుల జిమ్మిక్కులతో జనాలను బురిడీకొట్టిస్తున్న నారాయణ విద్యాసంస్థలు....