మోడీ విద్యార్హతలు అడిగినందుకే RTI చట్టానికి తూట్లు..!