' లక్ష్మీస్‌ ఎన్టీఆర్‌ 'ని అడ్డుకుంటామంటున్న పప్పుదళం...