కేసీఆర్‌ ఇదంతా చేస్తుంది...ఒక దళితుడు ప్రశ్నించినందుకేనా?