కేసీఆర్‌ వచ్చాక తెలంగాణకు అయిన అప్పు ఎంతో తెలుసా...?