కేసీఆర్‌ని అతిగా పొగిడిన ఎంపీ....తరువాత ఏమైందో తెలుసా...?