కంచె ఐలయ్య ఎక్స్ క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ (ప్రోమో కట్ ) : ట్రిగ్గర్ విత్ సుందర్