కాంగ్రెస్ ని రియాక్టివ్ చేసే మెడిసిన్ ఉందంటున్న జగ్గారెడ్డి.!