సూసైడ్‌ చేసుకున్న ఇంటర్‌ స్టూడెంట్‌ ఇప్పుడు పాస్‌...మరి...!