సర్పంచ్ ని కుర్చీలో కాకుండా కింద కూర్చోబెడితే కేసీఆర్ ఖండిచ‌డ‌మేంటీ?