కేటీఆర్‌ని సీఎం చేయడానికి కేసీఆర్‌ పగడ్బందీ స్కెచ్‌