మిలటరీ అధికారి భార్య...బీజేపీకి ఎలా వార్నింగ్‌ ఇచ్చిందో తెలుసా...?