అమిత్‌షాకి ఒక న్యాయం...ఆ ప్రాంతీయ పార్టీకి ఒక న్యాయమా...?