బిగ్ బాస్ ఎలిమినేషన్ తర్వాత బాబు గోగినేని ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ..