మారుతీరావు రిలీజ్‌పై...సోషల్‌ మీడియాలో రాస్తున్న రాతలు చూస్తే....