జగన్ కు ట్రీట్మెంట్ చేసిన డాక్టర్ ఏం మాట్లాడిందో వింటే..