అమృతని ఎమ్మేల్యే చేయాలన్న ప్రతిపాదనకు కుటుంబం రెస్పాన్స్