ప్రజలను మతంలో ముంచి ..మోడీ చేస్తున్నది అదే | Konduri Veeraiah Analysis On privatization in india