హరీష్ ని పక్కకు పెట్టేందుకు కెసిఆర్ మాస్టర్ స్కెచ్ చూస్తే షాక్ అవుతారు..