ఓట్ల కోసం సిగ్గుతప్పి సేవ చేస్తున్న తెరాస నాయకులూ..