హరీష్‌రావుని ఎందుకు తప్పిస్తున్నారో...కారణం తెలిస్తే....!