శాసనమండలిలో తెరాస, కాంగ్రెస్‌ను కలుపుకోవడం చట్టబద్దంగా జరిగిందా?