రేకుల ఇంటికి కరెంటు బిల్లు ఎంతొచ్చిందో తెలిస్తే షాక్‌ అవుతారు....