తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొత్త గవర్నర్‌ ఎవరో తెలుసా...?