కేసీఆర్‌ కోసం చీపురు పట్టుకొని ఎదురుచూస్తున్న మహిళ...