కేసీఆర్‌ ఇది కూడా ప్లాన్‌ ప్రకారమే చేస్తున్నారా...?