ఆర్టీసీ సంఘాలకు కవిత, హరీష్‌లు రాజీనామా...ఎందుకో తెలుసా?